Badatelský kroužek

Kroužek zábavných „skorovědeckých“ pokusů pro zvídavé děti z I. stupně ZŠ

Jak z bonbónu a sodovky vyrobit raketu a jak vysoko vystřelí?
Jak udělat obří bublinu?
Proč magnet drží na ledničce a na zdi ne?

Přijď mezi nás a užij si spoustu legrace. Budeme experimentovat ve školní učebně i venku. Pokusy bude dělat každý sám i ve skupinkách. Každý rok zcela nové pokusy.

Během pololetí celkem 15 lekcí, jednou týdně po 60 min.

Kroužek v 15ti lekcích řeší 15 témat s různými konkrétními ukázkami a pokusy (jako např. Sopka, Bombónová chemie, Lidské smysly, Bublinohraní, pH, Krevní skupiny, Tření, Neutralizace, Vlastnosti vzduchu, Bomba a další). Většina témat a pokusů se zvládne během jedné hodiny, někdy bude potřeba vzhledem k náročnosti tématu pokusy rozdělit do hodin dvou.

Cena kroužku je 1350 Kč (90 Kč na 60 minut).

Platební info/podklady obdržíte po potvrzení registrace na Váš e-mail. Doporučujeme platbu při opakované účasti a znalosti kroužku s vazbou na garanci místa do 30.9., v případě nových badatelů a nejistotě zájmu až po absolvování první lekce.

V Chomutově se snažíme zapojit do projektu města na podporu volnočasových aktivit s příspěvkem 500 Kč / dítě / kroužek na pololetí.

„Realizováno za finanční podpory statutárního města Chomutova“

Kroužek probíhá na tvé škole. Pokud tvá škola v nabídce kroužků není, prosím obrať se na nás, pokusíme se najít řešení (škola se nepodílí na náplni , vedení  a dohledu během kroužku).

PŘIHLÁSIT ONLINE